Nazwa firmy / projektu:

Świąteczna Paczka od Sąsiada

Opis działań:

media relations, wsparcie działań promocyjnych

Więcej informacji znajdziesz na:

https://www.facebook.com/paczkaodsasiada

Efekty realizacji: